Privacy

Privacyverklaring
JOBTOOLZ

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website jobtoolz.be, uitgebaat door Jobsalon bvba, met zetel te Heirweg 74, 8520 Kuurne , KBO 0507743629 (hierna aangeduid met “wij” of “ons”). Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met onze disclaimer, onze gebruiksvoorwaarden en onze algemene voorwaarden.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

Via deze website worden uw naam, e-mailadres, uw adres, uw werkervaring en uw opleiding verzameld die u hebt meegedeeld bij het solliciteren voor een vacature.

Daarnaast registreren wij bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld

Via deze website worden persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een cv uploadt of wanneer u solliciteert voor een vacature op onze website of via de website van één van onze klanten.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die door u via de website worden meegedeeld, enkel om, de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te sturen, marktstudies en wetenschappelijk onderzoek te doen en statistieken bij te houden. Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u in contact te brengen met een sollicitant of werkgever en om u commerciële informatie toe te sturen over onze diensten.

Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan één of meerdere van onze klanten, teneinde u solliciteert voor een vacature uitgeschreven door deze specifieke klant(en).

Daarnaast hebben wij het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De gegevens kunnen door ons eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u op publieke plaatsen worden gepost, door iedereen consulteerbaar zullen zijn.

2. Gebruik van uw e-mailadres

Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons een e-mail te sturen (zie contactgegevens onderaan deze privacyverklaring).

3. Cookies

Op deze website worden “cookies” (kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen) gebruikt:

Een eerste soort is slechts van tijdelijke aard en wordt gewist van zodra u uw browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de website te laten navigeren.

Een tweede soort wordt gebruikt voor onze website, om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw webbrowser.

4. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

5. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 03/01/2017.

6. Contactgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt ons contacteren op het volgende adres: Jobsalon BVBA Heirweg 74, 8520 Kuurne, op hallo@jobtoolz.be of op telefoonnummer 056/140388.